search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UMICORE

Datum openbaarmaking
18/02/2021
Naam meldplichtige
Csoma Stephan
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UMICORE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974320526
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
14.800
Prijs
48,40
Totaal bedrag
716.320,00