search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
06/04/2021
Naam meldplichtige
Eugénie Patri Sébastien S.A.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Paul-Louis Cornet de Ways-Ruart, Sabine Chalmers, Alexandre Van Damme, Grégoire de Spoelberch

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
613.439
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
330689
0.00
0.00
282750
0.00
0.00
Toelichting van de meldplichtige

Remboursements à des actionnaires