search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EVS BROADCAST

Datum openbaarmaking
02/12/2020
Naam meldplichtige
Matelart Pierre
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EVS BROADCAST
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003820371
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6.750
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

M2C SRL

Toelichting van de meldplichtige

Acceptation de warrants offerts le 22 octobre 2020 au prix d'exercise de 13,69€