search_api_autocomplete

Manager transaction detail: IMMOBEL

Datum openbaarmaking
30/03/2021
Naam meldplichtige
Koks - Van der Sluijs Karin.M.
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
IMMOBEL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003599108
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
18
Prijs
63,20
Totaal bedrag
1.137,60
Toelichting van de meldplichtige

To comply with Board decision in the framework of new Corporate Governance (value of one year fix remuneration to be owned by Directors in shares) prior to ASM of 2022 (1/2 already prior to ASM of 2021).