search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEKAERT

Datum openbaarmaking
21/09/2020
Naam meldplichtige
Schmid Oswald Franz
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BEKAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974258874
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.890
Prijs
18,29
Totaal bedrag
34.562,00