search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EMAKINA GROUP

Datum openbaarmaking
30/03/2021
Naam meldplichtige
Le Blevennec Brice
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EMAKINA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003843605
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Growth Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
200.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptation d’options sur actions octroyées dans le cadre du plan 2021