search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FAGRON

Datum openbaarmaking
15/12/2020
Naam meldplichtige
De Jong Cornelia
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FAGRON
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003874915
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
100.000
Prijs
19,55
Totaal bedrag
1.954.570,00
Toelichting van de meldplichtige

Verkoop van aandelen voortvloeiend uit cashless uitoefening van inschrijvingsrechten. De eenheidsprijs is de (afgeronde) gemiddelde verkoopprijs van de aandelen. De transactiedatum is de datum van de akte tot vaststelling van de uitoefening van inschrijvingsrechten.