search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ELIA GROUP

Datum openbaarmaking
23/12/2020
Naam meldplichtige
Peeters chris
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ELIA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003822393
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
881
Prijs
73,74
Totaal bedrag
64.964,94