search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FAGRON

Datum openbaarmaking
20/03/2020
Naam meldplichtige
Van Rietschoten Constantijn
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FAGRON
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003874915
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.000
Prijs
14,95
Totaal bedrag
29.900,00