search_api_autocomplete

Manager transaction detail: XIOR

Datum openbaarmaking
25/06/2019
Naam meldplichtige
Aloxe NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
XIOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974288202
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.231
Prijs
46,10
Totaal bedrag
102.853,79
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Frederik Snauwaert, Christian Teunissen

Toelichting van de meldplichtige

Verkoop van een gedeelte van de aandelen verkregen door Aloxe door uitoefening van het keuzedividend.