search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MONTEA

Datum openbaarmaking
24/06/2020
Naam meldplichtige
DDP Management BV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MONTEA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003853703
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.000
Prijs
87,10
Totaal bedrag
174.200,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Dirk De Pauw