search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EXMAR

Datum openbaarmaking
03/05/2019
Naam meldplichtige
SAVEREX NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EXMAR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003808251
Soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.748.251
Prijs
5,72
Totaal bedrag
10.000.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Nicolas Saverys

Toelichting van de meldplichtige

in pandgeving aandelen