search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MONTEA

Datum openbaarmaking
06/01/2021
Naam meldplichtige
De wolf Jo
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MONTEA
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003853703
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.500
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Deze transactie betreft de aanvaarding van aangeboden opties in het kader van het verloningsbeleid.