search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MONTEA

Datum openbaarmaking
10/09/2019
Naam meldplichtige
De Pauw Dirk
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MONTEA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003853703
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
868
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

De transactie betreft een uit onverdeeldheid treding waarin de heer Dirk De Pauw zich bevond.