search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CRESCENT

Datum openbaarmaking
21/01/2020
Naam meldplichtige
Alychlo NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Crescemus BV

Emittent
CRESCENT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003836534
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
39.062.500
Prijs
0,03
Totaal bedrag
1.000.000,00