search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EVS BROADCAST

Datum openbaarmaking
11/12/2020
Naam meldplichtige
Van Herck Serge
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EVS BROADCAST
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003820371
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
24.500
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Innovision BV

Toelichting van de meldplichtige

Aanvaarding van de warranten aangeboden op 22 oktober 2020 aan de uitoefeningsprijs van 13,69 Euro.