search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UMICORE

Datum openbaarmaking
25/11/2020
Naam meldplichtige
Van Sande Marc
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UMICORE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974320526
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
7.000
Prijs
35,00
Totaal bedrag
245.000,00