search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TER BEKE

Datum openbaarmaking
17/11/2020
Naam meldplichtige
Kint Francis
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TER BEKE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003573814
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
150
Prijs
99,80
Totaal bedrag
14.970,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Argalix BV