search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MONTEA

Datum openbaarmaking
06/01/2021
Naam meldplichtige
De Pauw Dirk
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MONTEA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003853703
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.500
Prijs
94,19
Totaal bedrag
988.985,00