search_api_autocomplete

Manager transaction detail: PHARMASIMPLE

Datum openbaarmaking
24/02/2021
Naam meldplichtige
AM consultancy
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
PHARMASIMPLE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974302342
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transacties in aandelen of deelbewijzen van (alternatieve) beleggingsfondsen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.208
Prijs
9,08
Totaal bedrag
10.968,00