search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FOUNTAIN

Datum openbaarmaking
11/05/2021
Naam meldplichtige
BaÏssas Vanessa
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FOUNTAIN
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003752665
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
16.129
Prijs
0,62
Totaal bedrag
9.999,98
Toelichting van de meldplichtige

Souscription à l'augmentation de capital du 30/10/2020