search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GREENYARD

Datum openbaarmaking
15/04/2021
Naam meldplichtige
van Hamburg Maarten
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
GREENYARD
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003765790
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
60.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Toekenning en aanvaarding van aandelenopties in het kader van aandelenoptieplan.