search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ATENOR

Datum openbaarmaking
06/07/2020
Naam meldplichtige
Weatherlight SA
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
ATENOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003837540
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.350
Prijs
55,00
Totaal bedrag
129.250,00