search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ABO-Group

Datum openbaarmaking
09/04/2021
Naam meldplichtige
De Palmenaer Frank
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ABO-Group
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974278104
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.717
Prijs
6,40
Totaal bedrag
23.503,34