search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CRESCENT

Datum openbaarmaking
30/07/2019
Naam meldplichtige
Alychlo NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Crescemus BVBA

Emittent
CRESCENT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003836534
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.000.000
Prijs
0,03
Totaal bedrag
250.000,00