search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SMARTPHOTO

Datum openbaarmaking
30/12/2020
Naam meldplichtige
Shopinvest NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Van Rijckeghem Hans

Emittent
SMARTPHOTO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974323553
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
27,71
Totaal bedrag
138.532,40