search_api_autocomplete

Manager transaction detail: XIOR

Datum openbaarmaking
25/06/2019
Naam meldplichtige
Aloxe NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
XIOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974288202
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
47.249
Prijs
40,50
Totaal bedrag
1.913.584,50
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Frederik Snauwaert, Christian Teunissen

Toelichting van de meldplichtige

Het betreft de volledige uitoefening van het keuzedividend door Aloxe NV.