search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TER BEKE

Datum openbaarmaking
17/11/2020
Naam meldplichtige
Kint Francis
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Argalix BV

Emittent
WHAT'S COOKING GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003573814
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
450
Prijs
99,40
Totaal bedrag
44.700,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
150
99.60
14940.00
300
99.20
29760.00