search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
22/05/2020
Naam meldplichtige
BRC SàRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
165.218
Prijs
38,28
Totaal bedrag
6.324.842,43
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Cecilia Sicupira, Marcel Herrmann Telles, Claudio Garcia, Paulo Alberto Lemann