search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MONTEA

Datum openbaarmaking
24/12/2019
Naam meldplichtige
Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jean-Marc Mayeur

Emittent
MONTEA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003853703
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
442.522
Prijs
77,30
Totaal bedrag
34.206.950,60