search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
19/03/2020
Naam meldplichtige
Econocom International BV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jean Louis Bouchard

Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974313455
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
14.563
Prijs
1,50
Totaal bedrag
21.783,34