search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ROULARTA MEDIA

Datum openbaarmaking
18/11/2019
Naam meldplichtige
Koinon Comm.VA.
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ROULARTA MEDIA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003741551
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transacties in aandelen of deelbewijzen van (alternatieve) beleggingsfondsen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
363.312
Prijs
12,35
Totaal bedrag
4.486.903,20