search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ASIT BIOTECH

Datum openbaarmaking
22/10/2020
Naam meldplichtige
3T Finance
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ASIT BIOTECH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974289218
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.199
Prijs
0,16
Totaal bedrag
360,64
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Yves Désiront