search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FAGRON

Datum openbaarmaking
09/10/2020
Naam meldplichtige
De Jong Cornelia
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FAGRON
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003874915
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
75.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Aanvaarding van inschrijvingsrechten in het kader van het 2020 Plan.