search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ELIA GROUP

Datum openbaarmaking
18/06/2019
Naam meldplichtige
Michiels Peter
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ELIA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003822393
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
94
Prijs
57,00
Totaal bedrag
5.358,00