search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
01/03/2021
Naam meldplichtige
Humblet Bruno
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

HumbleBee Partners BV

Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.000
Prijs
2,40
Totaal bedrag
23.989,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
6216
2.40
14918.40
67
2.40
160.80
1000
2.40
2400.00
77
2.40
184.80
600
2.40
1440.00
900
2.39
2151.00
1140
2.40
2736.00