search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COFINIMMO

Datum openbaarmaking
23/11/2020
Naam meldplichtige
Chapelle Olivier
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
COFINIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003593044
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
170
Prijs
128,20
Totaal bedrag
21.794,00