search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOFTIMAT

Datum openbaarmaking
20/05/2020
Naam meldplichtige
Lescot Bernard
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOFTIMAT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003773877
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
138.500
Prijs
4,25
Totaal bedrag
588.625,00