search_api_autocomplete

Manager transaction detail: PHARMASIMPLE

Datum openbaarmaking
24/02/2021
Naam meldplichtige
AM consultancy
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
PHARMASIMPLE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974302342
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transacties in aandelen of deelbewijzen van (alternatieve) beleggingsfondsen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Growth Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
837
Prijs
9,08
Totaal bedrag
7.599,96