search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AGEAS

Datum openbaarmaking
03/07/2019
Naam meldplichtige
Boizard Christophe
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AGEAS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974264930
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.231
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00