search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAC

Datum openbaarmaking
26/02/2021
Naam meldplichtige
Soirimpar Soirimpré Participations, SRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Bernard de Laguiche

Emittent
SOLVAC
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003545531
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
102.042
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Mise en gage d'actions