search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MDXHEALTH

Datum openbaarmaking
17/09/2020
Naam meldplichtige
SLAGMULDER REGINE
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MDXHEALTH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003844611
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
14.202
Prijs
0,71
Totaal bedrag
10.079,16