search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAC

Datum openbaarmaking
12/03/2020
Naam meldplichtige
Sodintec Finances SRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOLVAC
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003545531
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
110
Prijs
96,00
Totaal bedrag
10.560,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jean-Pierre Delwart