search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UMICORE

Datum openbaarmaking
14/02/2020
Naam meldplichtige
Nolens Géraldine
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UMICORE
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0974320526
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
30.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00