search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AGFA GEVAERT

Datum openbaarmaking
22/10/2020
Naam meldplichtige
CRBA Management bvba
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AGFA GEVAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003755692
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
55.846
Prijs
3,60
Totaal bedrag
201.045,60