search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AKKA TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
01/01/2021
Naam meldplichtige
MAGLOIRE Valérie
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AKKA TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
FR0004180537
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
290
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Rémunération au titre des jetons de présence 2020