search_api_autocomplete

KBC IFIMA S.A.

Datum
05/08/2010
Categorie
ProspectusEMSEUPassport
Sector
EMS
Authority
CSSF (LUX)
Verrichting
Openbare aanbieding zonder toelating op gereglementeerde markt
Beleggingsinstrumenten
Obligaties
Andere schuldinstrumenten
Document
Basisprospectus
Filter
EMS
Goedgekeurd door
Buitenlandse toezichthouder
LEI
213800PN8BSF31FXFM06
Company
Company Company Type
KBC IFIMA S.A.
Emittent