search_api_autocomplete

Enel S.p.A.

Datum
08/02/2010
Categorie
ProspectusEMSEUPassport
Sector
EMS
Authority
CONSOB
Verrichting
Openbare aanbieding zonder toelating op gereglementeerde markt
Beleggingsinstrumenten
Obligaties
Document
Volledig prospectus
Filter
EMS
Goedgekeurd door
Buitenlandse toezichthouder
Company
Company Company Type
Enel S.p.A.
Emittent