search_api_autocomplete

Manager transaction detail: WDP

Datum openbaarmaking
26/05/2021
Naam meldplichtige
Van de Hauwe Mickaël
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
WDP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974349814
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
60
Prijs
28,00
Totaal bedrag
1.680,00
Toelichting van de meldplichtige

Inschrijving keuzedividend 2020