search_api_autocomplete

Manager transaction detail: WDP

Datum openbaarmaking
26/05/2021
Naam meldplichtige
Uwents Joost
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
WDP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974349814
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.364
Prijs
28,00
Totaal bedrag
94.192,00
Toelichting van de meldplichtige

Inschrijving keuzedividend 2020